BØRN OG UNGE

Børnefamilier

Vores familier er kernen i samfundet.... 

Vores familier er kernen i samfundet, vores børn og unge skal sikres en tryg opvækst og lære at mestre deres eget liv. Det er forældrene der har ansvaret for børnenes trivsel og opdragelse. Vi har som samfund et medansvar i børnenes trivsel og det at de lærer at mestre deres eget liv, bedst mulig. Der skal være plads til forskellige familie typer og vi skal respektere disse, uden at tilsidesætte de danske værdier.

Jeg mener at der skal fokus på vores børnefamilier og de unge som bosætter sig i Skive Kommune. Der skal være mulighed for forskellige og fleksible pasningsordninger. Da det for en børnefamilie kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen, med skæve arbejdstider, kørsel til og fra arbejde samt pasningsordninger.

Ligeledes mener jeg, at der skal fokus på de private tilbud. De private tilbud kan være med til at styrke forskelligheden og fleksibiliteten i pasningsordningerne, samt forælderens eget valg og indflydelse. Pengene skal følge barnet og ikke institutionen, herved får vi en lige konkurrence mellem det offentlige og private. Vi skal sikre os kvalitet i vores pasningsordninger, samt sikre os at det er børne og deres udvikling der er i centrum.  

Vi har mange forskellige familie sammensætninger i dagens Danmark; sammensatte familier, religion, nationalitet, seksualitet og arbejdsliv. Derfor skal vi ture nytænke enkelte af vores pasningsmuligheder, og det skal i højre grad være op til familierne selv, at vælge hvad der passer netop deres familie, både for både små og store børn.  

Jeg vil arbejde for:

  • At vi fortsat har en decentral struktur i Skive kommune, således at vi sikrer at vores børn vokser op og bliver passet så tæt på hjemmet som muligt.
  • At vi har fokus på de forskellige pasningsordninger i Skive kommune og i højre grad støtter lokale og private pasningstilbud.
  •  At vi tør satse på nye pasningsmuligheder, især i vores lokalsamfund. Således at det er med til at skabe udvikling i hele kommunen. 

Vores børn og unge skal sikres en tryg opvækst og lære at mestre deres eget liv.


Folkeskole og uddannelse

Sikre de unges frie valg til uddannelse

Vi skal i Skive Kommune kæmpe for uddannelserne i Skive, samt at sikre og styrke kontakten mellem de uddannelser der er placeret i universitetsbyerne, og kommunens erhvervsliv. Vi skal arbejde på at optimere de uddannelser vi har i Kommunen, samt arbejde på at få et større og bedre studiemiljø. Dette mener jeg vi kan gøre ved at skabe nye og interessante studiemiljøer og ungdomsboliger, således at det bliver attraktiv at studerer og bo i kommunen.

Jeg mener også at vi skal arbejde med at forberede vore folkeskoleelever på at vælge uddannelse, dette kan vi gøre ved at ligge praktikforløb ind i folkeskolen, således at vores unge bliver bedre rustet til at vælge den uddannelse der passer dem. Ligeledes mener jeg at vi i højre grad skal arbejde med valgmuligheder i folkeskolen, således at eleverne i højre grad kan være med til at præge deres undervisning. Dette tror jeg på vil kunne skabe et mere bredt undervisningsmiljø, der vil kunne give bedre indlæringsforudsætninger. Ligeledes mener jeg at vi skal have mere fokus på den enkelte elev, samt fokus på den tidlige sociale indsats overfor elever og deres familie. Vi skal i mindre grad teste vores børn og unge, men have mere fokus på deres sociale færdigheder og styrke den enkelte elev.