Foreningslivet skyrker vores lokalsamfund

Bosætning og lokalsamfund

Den decentrale struktur

Det er for mig afgørende at vi sikrer udvikling og byfornyelse i vores lokale byer, vi skal sikre os mangfoldighed og et varieret udbud af bosætningsmuligheder. Hver enkel landsby og område har sine særegne kompetencer og kendetegn, netop disse skal vi holde fast i og styrke. Landsbyerne skal bevare deres selvstændighed, samtidig med at landsbyerne fortsat udvikler et samarbejde, der styrker lokalområderne.

For at understøtte bosætningen og udviklingen i vores lokalsamfund, mener jeg at vi skal holde fat i en decentral struktur. Vi skal bibeholde, pasnings- og folkeskole så tæt på borgen som muligt, uden at vi går på kompromis med kvaliteten heraf.

Kultur-og foreningslivet i vores lokalsamfund er ligeledes vigtige faktorer, når det gælder udvikling af vores lokalsamfund. Her skal vi fortsat støtte op om de lokale aktiviteter der sker i kommunen.

Mange af de tiltag og udviklingen der sker i vores lokalsamfund, sker på baggrund af borger initiativer. Det er lokale ildsjæle og foreninger der holder gang i vores lokalsamfund og dette skal vi fortsat støtte op om. Dette skal vi gøre ved at bevare landsbyernes selvstændighed, men også at kommunen er med til at sikre driften af eks. Byparker, indfaldsveje og pladser i byen.  

Jeg vil arbejde for:

  • At det lokale forenings- og kulturliv, bliver støttet og at vi sikrer landsbyfornyelse i Vestsalling.
  • At lokale initiativer om byudvikling undersøges og støttes op om, således at vi sikrer udviklingen og bosætningen i vore lokalsamfund.
  • Attraktive byggegrunde til både ejeboliger og lejeboliger.