MÆrkesager

Mærkesager

  1. Fokus på fleksible pasningsmuligheder tæt på børnefamilierne. Vi skal have fokus på at optimerer ledelsen, samt styrke både de private og offentlige tilbud, for at få det stærke faglige niveau vi ønsker.

  2. Sikre udvikling i vores landsbyer igennem byfornyelse, attraktive byggegrunde, samt støtte lokale tiltag. Vi skal bibeholde og styrke den decentrale struktur, et stærkt opland er vigtig for Skive som by.

  3. Skive kommune skal fortsat have fokus på den grønne omstilling, vi skal gå forrest og skabe udvikling. Dette skal vi gøre tæt på og i sammenspil med borgeren og det lokale erhvervsliv.

    Jeg vil arbejde for at Skive kommune skal være et endnu bedre sted at bo og bosætte sig. Vi skal sikre udvikling i hele kommunen, da jeg mener at det er vores lokalsamfund, der er med til at sikre en stærk kommune. 

Børn og unge

28. august 2021

BØRN OG UNGE Børnefamilier Vores familier er kernen i samfundet....  Vores familier er kernen i samfundet, vores børn og unge skal sikres en tryg opvækst og lære at mestre deres eget liv. Det er forældrene der har ansvaret for børnenes trivsel og opdragelse. Vi har som samfund et medansvar…

LÆS MERE

Landsby udvikling

28. august 2021

Foreningslivet skyrker vores lokalsamfund Bosætning og lokalsamfund Den decentrale struktur Det er for mig afgørende at vi sikrer udvikling og byfornyelse i vores lokale byer, vi skal sikre os mangfoldighed og et varieret udbud af bosætningsmuligheder. Hver enkel landsby og område har…

LÆS MERE

Natur og kultur

28. august 2021

natur, kultur og lokalfamfundet NATUr og kultur Stærke fællesskaber. Jeg mener at vores lokalsamfund og bosætningen styrkes gennem kultur og foreningslivet, ved at der skabes stærke fællesskaber. Med kommunens 190 km kystlinje og med vores skønne naturområder, der både indeholder natur…

LÆS MERE