natur, kultur og lokalfamfundet

NATUr og kultur

Stærke fællesskaber.

Jeg mener at vores lokalsamfund og bosætningen styrkes gennem kultur og foreningslivet, ved at der skabes stærke fællesskaber. Med kommunens 190 km kystlinje og med vores skønne naturområder, der både indeholder natur og historiske punkter, er vi rige på både naturen og kulturen. Dette skal vi i højre grad kunne formidle, ud over kommunens grænser. Jeg mener at ved, at støtte og udvikle formidlingen af vores natur og kulturliv i Skive Kommune, kan være med til at støtte både bosætningen og turismen.

Vi skal udnytte vores natur og kultur potentialer, gennem turismen og arbejde med, samt understøtte forskellige ferieformer.

Jeg vil arbejde for:

  • At vi støtter lokale initiativer omkring formidlingen af vores natur og kultur.
  • At vi sammen med lokale foreninger og fonde, støtter op om udviklingen af lokale projekter.
  • At vi sikrer os at vi fremadrettet tør tænke nyt og formilde vore natur og kultur på nye måder.